Praktický tréning obrannej streľby v Trenčíne – Critical defence skills, practical training

Zameriame sa na pochopenie základov obrannej streľby v reálnych podmienkach, konkrétne na použitie strelnej zbrane v extrémne malej vzdialenosti 2-10 metrov. Budeme teda teoreticky a prakticky rozvíjať špecifiká pudovej streľby, pohyb, základné manipulačné činnosti so zbraňou v pohybe. Tréning simulácii fyziologických reakcií na stres. Celý tréning bude vedený formou drilov, teda špecifických postupov na naučenie sa a zdokonaľovanie jednotlivých činností obrannej streľby.

Dátum konania: 27.05.2018
Čas konania: 09:00 – 12:00 hod.
Miesto konania: DM ARMY, Stromová 1, Trenčín

CENA: 29 € / osoba pri platbe vopred na účet
CENA: 35 € / osoba pri platbe v hotovosti na mieste

ÚČET: SK14 8360 5207 0042 0602 2836
SPRÁVA PRE PRIJÍMATEĽA: Priezvisko, Meno

UPOZORNENIE

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 24.05.2018.  PRIHLÁŠKA
Počet osôb je určený kapacitou strelnice, preto budú uprednostnení tí, ktorý zaplatili vopred na účet.

INFORMÁCIE

Kurz je určený pre majiteľov krátkej strelnej zbrane, je zameraný na praktické zvládnutie zručností potrebných pri použití zbrane v obrannej streľbe. Cieľom intenzívneho tréningu je nielen ukázať, ako sa zbraň správne ovláda, ale aj ako efektívne trénovať a na čo sa pri tréningu zamerať. 
Výuka strieda teoretické bloky s praktickými, tak aby tréning bol vyvážený a strelec dokázal udržať pozornosť počas celého tréningu. Praktický výcvik s použitím zbrane a ostrej munície sa odohráva vždy v 2-3 členných skupinách, aby bola zabezpečená čo najlepšia kontrola a spätná väzba medzi inštruktorom a žiakom. 
Drily sú postupne spájané od jednoduchých k zložitejším a precvičujú sa na takej úrovni a rýchlosti, ktorú dokáže zvládnuť daný jednotlivec. Tréning je vedený tak, aby ho zvládli strelci na rôznych úrovniach – menej zdatní strelci vykonávajú techniky pomalšie. Dôraz je daný na kvalitu, nie na kvantitu, pochopenie látky do takej miery aby účastník mohol pokračovať vo svojom tréningu. 

OBSAH

  • rozdiel medzi ovládaním zbrane kognitívnym spôsobom a pomocou svalovej pamäte;
  • stresová posturika;
  • proaktivita;
  • proaktívny streh;
  • pohyb v bojovom priestore;
  • strelecké drily.

Tréning sa skladá z teoretickej časti, suchého nácviku a praktickej streľby.
Potrebnou výbavou je strelná zbraň, púzdro, 150-200ks streliva, ochranné pomôcky.