Boj bez zbrane 1

Tento kurz je zameraný na základy boja bez zbrane. Nejde o špecifické tradičné bojové umenie a taktiež nejde o žiadny military systém, ktoré treba dlhodobo nacvičovať, aby sa človek naučil bojovať a prežiť konflikt.

Systém je určený predovšetkým pre bežných ľudí, ktorí vnímajú isté nástrahy dnešnej doby, ale nechcú sa pri tom prioritne venovať nejakému komplexnému bojovému umeniu a nemajú čas navštevovať tréningy 2-3x týždenne.

Veľký dôraz je kladený na pochopenie reality, reálnosti útoku v dnešnej doby. Namiesto množstva techník sa zameriava viac na princípy, univerzálnosť a maximálny účinok. Preto sa tento systém a jeho vedomosti dajú použiť a implikovať do rôznych iných bojových štýlov.

Veľmi dôležitým bodom je aj to, že vyučovaný spôsob boja je chápaný aj z pohľadu legislatívy, teda aby náš protiútok bol v medziach zákonov.

Systéme boja bez zbrane je základnou a potrebnou súčasťou systému reálneho boja, v ktorom sa nachádza aj boj so strelnou zbraňou, ktorú však nie je možné vždy použiť.

Bojovník musí vedieť bojovať, nie byť viazaný len na jednu zbraň, alebo na zbraň ako takú.
Bojovník sám musí byť zbraňou. Bez ohľadu na kondíciu, silu či pohlavie.
Gabe Suarez

Obsah kurzu:

Tento kurz je zameraný na pochopenie reálneho boja a čo obnáša z hľadiska mentálneho i fyzického.

  • Aplikácia Hick-Hymanovho zákona v sebaobrane,
  • základné bojové techniky a drily, vstup do bojového konfliktu,
  • zásahové miesta a účinky zásahu, autokinetické reakcie ľudského tela,
  • riešenie reálnych modelových situácii, boj proti neozbrojenému útočníkovi, bojová vzdialenosť a timing,
  • využitie ľudských reflexov v boji, ofenzívna práca mysle,
  • základy proaktívneho vnímania situácie,
  • základy legislatívy a sebaobrany.

Účastníci:

Minimum 8, maximum 20

Doporučené vybavenie:

Oblečenie bežne nosené (tričko, staré rifle, kapsáče a podobne), obuv do telocvične. Úderové trenažéry a chrániče predlaktí poskytneme účastníkom kurzu zdarma.

Miesto konania:

Podľa konania kurzu

Časová dotácia kurzu:

1 deň, 8 vyučovacích blokov

Každý vyučovací blok pozostáva z teoretickej časti, sprevádzanej multimediálnou prezentáciou, na ktorú nadväzuje praktická časť výuky. Po každom bloku nasleduje prestávka. Kurz nie je fyzicky náročný, zvládne ho aj netrénovaný účastník.

Cena kurzu:

39 € / kurz

V cene kurzu je zahrnutý prenájom výcvikového priestoru a prostriedkov potrebných k priebehu celého kurzu, inštruktor a jeho asistenti, písomne materiály atď. Ostatné náklady ako strava, doprava si účastník hradí sám.