Boj bez zbrane 2

Tento kurz je zameraný na rozvinutie a zdokonalenie poznatkov z kurzu Boj bez zbrane 1 a predovšetkým na tréning všetkých vedomostí pod zvýšeným stresom.  

Obsah kurzu:

  • Pokročilé bojové techniky a drily, vstup do bojového konfliktu, pokročilé techniky protiútoku,
  • techniky a spôsoby zlikvidovania súperovho strehu s nožom, techniky proti úchopu,
  • ďalšie miesta a účinky zásahu, autokinetické reakcie ľudského tela,
  • riešenie reálnych modelových situácii, boj proti neozbrojenému aj ozbrojenému útočníkovi,
  • ofenzívna práca mysle, Cooperová stupnica nebezpečnosti situácie. OODA spôsob rozhodovania sa v kritickej situácii,
  • lymbický mozog (amygdala), jeho činnosť a využitie v boji,
  • základy legislatívy a sebaobrany.

Účastníci:

Minimum 8, maximum 20

Doporučené vybavenie:

Oblečenie bežne nosené (tričko, staré rifle, kapsáče a podobne), obuv do telocvične. Úderové trenažéry a chrániče predlaktí poskytneme účastníkom kurzu zdarma.

Miesto konania:

Podľa konania kurzu

Časová dotácia kurzu:

1 deň, 8 vyučovacích blokov

Každý vyučovací blok pozostáva z teoretickej časti, sprevádzanej multimediálnou prezentáciou, na ktorú nadväzuje praktická časť výuky. Po každom bloku nasleduje prestávka. Kurz nie je fyzicky náročný, zvládne ho aj netrénovaný účastník.

Cena kurzu:

39 € / kurz

V cene kurzu je zahrnutý prenájom výcvikového priestoru a prostriedkov potrebných k priebehu celého kurzu, inštruktor a jeho asistenti, písomne materiály atď. Ostatné náklady ako strava, doprava si účastník hradí sám.