Nôž a dýka 1

Tento kurz je zameraný na používanie noža a dýky ako prostriedku na kompenzáciu zvyčajne vyššej fyzickej sily a väčšieho množstva útočníkov. Nôž je vhodný ako prostriedok v sebaochrane v pomere k svojmu účinku, ceny, dostupnosti, legálnosti, náročnosti na jeho používanie, nosenie a tiež spoločenskej akceptovateľnosti.

Nejde o špecifické tradičné bojové umenie (aj keď jeho základy tam sú, predovšetkým tie technické, konkrétne Pencak Silat, Xing Yi Quan, Musato), a taktiež nejde o žiadny military systém (ako Krav Maga, Musado, Systema).

Systém je určený predovšetkým pre bežných ľudí, ktorý vnímajú isté nástrahy dnešnej doby, ale nechcú sa pri tom prioritne venovať nejakému komplexnému bojovému umeniu a nemajú čas navštevovať tréningy 2-3x týždenne.

Veľký dôraz je kladený na pochopenie reality, reálnosti útoku v dnešnej doby. Miesto množstva techník sa zameriava viac na princípy, univerzálnosť a maximálny účinok. Preto sa tento systém a jeho vedomosti dajú použiť a implikovať do rôznych iných bojových štýlov.

Veľmi dôležitým bodom je aj to, že vyučovaný spôsob boja je chápaný aj s pohľadu legislatívy, teda aby náš protiútok bol v medziach zákonov. Taktiež techniky a doporučené typy nožov, počítajú z bojovým stresom v súslednosti s účinnosťou noža ako zbrane, sú určené na vyradenie útočníka z boja a to pri zachovaní jeho života, pokiaľ to situácia čo i len trochu umožňuje.

Systéme boja noža je tiež vynikajúcou a potrebnou súčasťou systému reálneho boja, v ktorom sa nachádza aj boj so strelnou zbraňou, ktorú však nie je možné vždy použiť.

Bojovník musí vedieť bojovať, nie byť viazaný len na jednu zbraň, alebo na zbraň ako takú. Bojovník sám musí byť zbraňou. Bez ohľadu na kondíciu, silu či pohlavie.
Gabe Suarez

Obsah kurzu:

  • Vysvetlenie pojmu Boj s nožom – čo všetko obnáša z hľadiska mentálneho i fyzického.
  • Typy a spôsoby nosenia, streh a tasenie noža.
  • Základné bojové techniky a drily, vstup do bojového konfliktu.
  • Zásahové miesta a účinky zásahu, autokinetické reakcie ľudského tela.
  • Riešenie reálnych modelových situácii. Boj proti neozbrojenému aj ozbrojenému útočníkovi.
  • Bojová vzdialenosť a timing.
  • Využitie ľudských reflexov v boji. Ofenzívna práca mysle.
  • Základy proaktívneho vnímania situácie.
  • Základy legislatívy a sebaobrany.

Účastníci:

Minimum 8, maximum 20

Doporučené vybavenie:

Oblečenie bežne nosené (tričko, staré rifle, kapsáče a podobne), obuv do telocvične. Tréningové nože, úderové trenažéry a chrániče predlaktí poskytneme účastníkom kurzu zdarma.

Miesto konania:

Podľa konania kurzu

Časová dotácia kurzu:

1 deň, 8 vyučovacích blokov

Každý vyučovací blok pozostáva z teoretickej časti, sprevádzanej multimediálnou prezentáciou, na ktorú nadväzuje praktická časť výuky. Po každom bloku nasleduje prestávka.

Obtiažnosť kurzu:

Basic

Cena kurzu:

39 €

V cene kurzu je zahrnutý prenájom výcvikového priestoru a prostriedkov potrebných k priebehu celého kurzu, inštruktor a jeho asistenti, písomne materiály atď. Ostatné náklady ako strava, doprava si účastník hradí sám.