Policajný obušok a tonfa

Tento kurz je zameraný predovšetkým na použitie obušku a tonfy v špecifických podmienkach policajných, poprípade armádnych zložkách. Hlavné zameranie kurzu z hľadiska reality je kladené na čo najvernejší a najreálnejší stresový tréning s využitím reálnej výstroje s prihliadnutím na jurisdikciu tej ktorej zložky.

Obsah

 • Vysvetlenie pojmu Boj s teleskopom, tonfou – čo všetko obnáša z hľadiska mentálneho i fyzického.
 • Typy a spôsoby nosenia, streh a tasenie.
 • Základné bojové techniky a drily, vstup do bojového konfliktu.
 • Miesta a účinky zásahu (s prihliadnutím na armádnu, policajnú výstroj), autokinetické reakcie ľudského tela.
 • Riešenie reálnych modelových situácii.
 • Boj proti neozbrojenému aj ozbrojenému útočníkovi.
 • Techniky proti odzbrojeniu a úchopu.
 • Bojová vzdialenosť a timing.
 • Využitie ľudských reflexov v boji. Ofenzívna práca mysle.
 • Vysoko stresový tréning s využitím hormonálnej záťaže a stresových efektov (tunelové videnie).
 • Zdokonalenie ofenzívnej práce mysle, reflexívneho konania a využitia amygdaly v boji.

Účastníci

Minimum 8, maximum 20

Doporučené vybavenie

Oblečenie bežne nosené pri výkone práce, obuv do telocvične. Vlastný teleskopický obušok, tonfa (môžeme zapožičať), rukavice kvôli ochrane pred mozoľami. Úderové trenažéry a chrániče predlaktí poskytneme účastníkom kurzu zdarma.

Miesto konania

Podľa konania kurzu

Časová dotácia kurzu

1 deň, 8 vyučovacích blokov

Každý vyučovací blok pozostáva z teoretickej časti, sprevádzanej multimediálnou prezentáciou, na ktorú nadväzuje praktická časť výuky. Po každom bloku nasleduje prestávka.

Obtiažnosť kurzu

Basic

Cena kurzu

39 €

V cene kurzu je zahrnutý prenájom výcvikového priestoru a prostriedkov potrebných k priebehu celého kurzu, inštruktor a jeho asistenti, písomne materiály atď. Ostatné náklady ako strava, doprava si účastník hradí sám.