Osobná bezpečnosť 1

Systém je určený predovšetkým pre bežných ľudí, ktorý vnímajú isté nástrahy dnešnej doby, ale nechcú sa pri tom prioritne venovať nejakému komplexnému bojovému umeniu a nemajú čas navštevovať tréningy 2-3x týždenne. Na kurze sú predstavené základné sebaobranné prostriedky na získanie bojovej výhody voči útočníkovi  s fyzickou, početnou, rodovou alebo vekovou prevahou.

Veľký dôraz je kladený na pochopenie reality, reálnosti útoku v dnešnej dobe. Namiesto množstva techník sa zameriava viac na princípy, univerzálnosť a maximálny účinok. Preto sa tento systém a jeho vedomosti dajú použiť a implikovať do rôznych iných bojových štýlov.  Veľmi dôležitým bodom je aj to, že vyučovaný spôsob boja je chápaný aj z pohľadu legislatívy, teda aby náš protiútok bol v medziach zákonov.

Systém boja bez zbrane je základnou a potrebnou súčasťou systému reálneho boja, v ktorom sa nachádza aj boj so strelnou zbraňou, ktorú však nie je možné vždy použiť.

Bojovník musí vedieť bojovať, nie byť viazaný len na jednu zbraň, alebo na zbraň ako takú.
Bojovník sám musí byť zbraňou. Bez ohľadu na kondíciu, silu či pohlavie.
Gabe Suarez

Obsah kurzu:

  • Vysvetlenie pojmu Reálny Boj – čo všetko obnáša z hľadiska mentálneho i fyzického, aplikácia Hick-Hymanova zákona v sebaobrane.
  • Základné bojové techniky a drily, vstup do bojového konfliktu. Zásahové miesta a účinky zásahu, autokinetické reakcie ľudského tela.
  • Riešenie reálnych modelových situácii. Boj proti neozbrojenému i ozbrojenému útočníkovi. Bojová vzdialenosť a timing.
  • Využitie ľudských reflexov v boji. Ofenzívna práca mysle. Cooperová stupnica nebezpečnosti situácie. OODA systém rozhodovania sa v nebezpečnej situácii.
  • Proaktívne vnímanie situácie. Základy legislatívy a sebaobrany.

Účastníci:

Minimum 8, maximum 20

Doporučené vybavenie:

Oblečenie bežne nosené (tričko, staré rifle, kapsáče a podobne), obuv do telocvične. Úderové trenažéry a chrániče predlaktí poskytneme účastníkom kurzu zdarma.

Časová dotácia kurzu:

1 deň, 8 vyučovacích blokov

Každý vyučovací blok pozostáva z teoretickej časti, sprevádzanej multimediálnou prezentáciou, na ktorú nadväzuje praktická časť výuky. Po každom bloku nasleduje prestávka.

Obtiažnosť kurzu:

Basic

Cena kurzu:

39 €

V cene kurzu je zahrnutý prenájom výcvikového priestoru a prostriedkov potrebných k priebehu celého kurzu, inštruktor a jeho asistenti, písomne materiály atď. Ostatné náklady ako strava, doprava si účastník hradí sám.