Pištoľ – Základy strieľania a manipulácie

Tento kurz je zameraný na výuku bezpečnej manipulácii so zbraňou, na zvládnutie základných techník ovládania krátkej strelnej zbrane.

Obsah kurzu:

  • Bezpečnosť pri manipulácii so zbraňou (vybitie a kontrola), bezpečnosť na strelnici,
  • úvod do strieľania,
  • rozborka, čistenie, kontrola funkčnosti prvkov,
  • výber vhodnej zbrane na danú činnosť,
  • výber púzdra a jeho nosenie, umiestnenie spolu s púzdrami na zásobníky,
  • suchý nácvik, postoj, úchop zbrane, pohotovostná poloha, mierenie, dýchanie, spúšťanie, nabitie a vybitie zbrane, tasenie, mierená streľba, streľba so zapichnutím,
  • poruchy, prebitie, opakované výstrely,
  • strelecké drily spájajúce naučené informácie do celku.

Účastníci:

Minimum 4, maximum 12

Potrebné vybavenie:

Pohodlné civilné alebo taktické oblečenie a pevná obuv, opasok, bezpečné púzdro na zbraň na strane silnej ruky a zakrývajúce lúčik spúšte a púzdro na rezervný zásobník, strelecké ochranné okuliare, ochrana sluchu.

Zbraň:

Samonabíjacia pištoľ a minimálne 300 ks nábojov. Za príplatok, podľa aktuálneho cenníka sme schopní zaistiť zbraň, púzdra aj strelivo.

Miesto konania:

Podľa konania kurzu

Časová dotácia kurzu:

6 hodín

Obtiažnosť kurzu:

Basic

Cena kurzu:

49 €

V cene kurzu je zahrnutý prenájom výcvikového priestoru a prostriedkov potrebných k priebehu celého kurzu, inštruktor a jeho asistenti, tiež ostatné náklady ako písomne materiály atď. Ostatné náklady ako strava, doprava, strelivo atď si účastník hradí sám.