Čo učíme

Napriek tomu, že naše kurzy sú určené predovšetkým pre verejnosť, začneme trochou vojenskej histórie. Najúspešnejšou zo stredovekých armád bola rímska légia. Bolo to hlavne preto, že jej vojaci boli húževnatí, disciplinovaní a predovšetkým kvalitne vycvičení. Rímsky vojak išiel do boja s jasnou predstavou o cieli a stratégii a so schopnosťou dokonalého ovládania svojich zbraní bol priam neporaziteľný. Teda dobré zbrane, výcvik a disciplína. To platilo pre bojovníka vtedy a platí to aj dnes.

Dnes sa už vojna nevyhlasuje trubačmi a kniežatá a králi sa nevystavujú boju na život a na smrť aby ochránili svojich poddaných. Naše osudy sú dnes v rukách rozrečnených politikov, ktorí sú tými poslednými, kto by šiel za nás bojovať.

Hovorí sa, že meč sa dá prekovať na pluh.
Ale čo sa stane, keď Vám niekto ukradne pluh a prekuje ho na meč?
Nuž, vtedy platí pravidlo: „Proti zbrani sa dá bojovať len zbraňou“.

Keďže nás zaujíma boj z hľadiska prežitia, budú nás zaujímať skôr konflikty ako napríklad prepadnutie v tmavej uličke či ohrozenie rozbesneným psom než útok pechotou podporenou delostreleckou paľbou. Našimi zbraňami nebudú útočné pušky ani tanky ale nôž, palica, svietidlo, kameň či nanajvýš krátka strelná zbraň.

V 80% však bude situácia vyžadovať použitie Vašej najdôležitejšej zbrane – Vášho tela fyzického i mentálneho, či už preto, že nebudete mať po ruke nejakú inú zbraň, alebo jednoducho preto, že ju nebudete schopní v tom krátkom momente útoku na Vás stihnúť vytiahnuť ju z puzdra či vrecka.

Vychádzajúc z toho, že naša spoločnosť je čím ďalej viac presýtená zločinom, čo potvrdzujú aj štatistiky v USA, ktoré tvrdia, že každý občan zažije prepadnutie priemerne 1,8 x za život, mal by byť každý z nás na kritické situácie pripravený.

Zvládnutie boja ako takého Vás nenaučí len bojovať,
ale aj nazerať na svoj život a budúcnosť so sebadôverou,
pretože nielen že budete poznať prípadné riziká, ale budete aj vedieť ako ich riešiť
.

Informácie vyučované na kurzoch sú overené praxou rôznych bezpečnostných a vojenských jednotiek USA, Ruska, Číny, ale tiež Švédska, Nemecka, Poľska atď.

Ako príklad uvedieme niektoré zložky výučby:

  • základne bojové návyky fyzické aj mentálne, základné techniky a kombinácie,
  • boj s jedným a viacerými nepriateľmi,
  • boj na otvorenom priestranstve, boj v stiesnených podmienkach, využívanie terénu či už v prírode alebo meste,
  • simulácie reálnych konfliktov, reálneho bojového stresu a bojových podmienok,
  • využitie zbraní, využitie prirodzených pomôcok,
  • stratégia a taktika
  • psychológia boja ako proaktívne vnímanie situácie, ofenzívna práca mysle atď.

SPA systém boja je komplexný bojový systém, zameraný predovšetkým pre potreby bežného človeka, ktorý sa ocitne v potencionálne nebezpečnej situácii, v ktorej je ohrozené zdravie či život jeho, alebo niekoho z jeho blízkych, napriek tomu nemá čas pravidelne sa venovať nejakému druhu military systému či bojovému umeniu.

Taktiež obsahuje niektoré špecifické kurzy pre rôzne druhy ozbrojených zložiek ako vojenských tak aj policajných alebo doormenov. Základ systému vychádza z amerického systému boja S.C.A.R.S. (Special Combat Aggresive Reactionary System – Vedecký Systém Efektívneho Boja). Tento systém je postavený hlavne na dvoch princípoch. Pri ich dodržaní je schopný do seba absorbovať poznatky mnohých ďalších spôsobov boja, ktoré daný jedinec spozná. V mojom prípade to sú následovne poznatky:    

  • v military sfére napríklad poznatky a skúsenosti z kurzov Kapap, Musato či niektorých spoločných cvičení s členmi armádnych jednotiek USA, Anglicka, Poľska, Estónska, Nemecka.
  • v policajnej sfére kurzy policajnej taktiky a práce jednotiek Poľska, Nemecka, či Talianskych karabinierov.
  • v civilnej sfére napríklad poznatky z kurzov systémov Geoffa Thompsona, Combat Silatu či Xing Yi quan, umenia  učeného v čínskych policajných zložkách a niektorých ďaľších.

Tieto poznatky sú predávané ďalej na pravidelných tréningoch či špecifických kurzoch, na ktorých sa zúčastňujú ako aj jednotlivci z civilnej sféry tak aj členovia vojenskej polície SR, polície SR a tiež inštruktori boja z blízka Slovenskej armády.