Koho učíme

Chodíte do práce, staráte sa o svoju rodinu, máte vlastné koníčky a žijete si svoj život najlepšie ako viete. No potom si pozriete alebo prečítate správy a chytáte sa za hlavu z toho, čo sa v tomto svete deje. Zrazu máte zmiešané pocity a začnete sa zamýšľať nad vlastnou bezpečnosťou. Istotne každý z nás už zažil podobnú situáciu a položil si rovnakú otázku: „Môže sa to stať aj mne?“

Čo môžem urobiť ja, ako bežný človek preto, aby som sa cítil bezpečnejšie?
A najmä vtedy, keď pomaly nemám na nič čas?
Práve pre Vás sú určené naše kurzy! 

Systém našej výuky je postavený na prirodzenosti, jednoduchosti, efektivite a naučiť sa ho môže naozaj každý! Namiesto množstva techník sa zameriavame viac na princípy, univerzálnosť a maximálny účinok. Preto sa tento systém a jeho vedomosti dajú použiť a implikovať do bežného života.

Vašou najväčšou zbraňou sa stanú vedomosti podporené reálnou skúsenosťou!
Preto neváhajte a príďte si to vyskúšať v praxi.

Veľký dôraz je kladený na pochopenie reality, reálnosti útoku v dnešnej doby. Veľmi dôležitým bodom je aj to, že vyučovaný spôsob boja je chápaný aj z pohľadu legislatívy, teda aby naše konanie bolo vždy v medziach zákonov.