Obranná pištoľ 1 – Základy obrannej streľby

zúrivý pes

Tento kurz je zameraný na výuku bezpečnej manipulácii so zbraňou, na zvládnutie základných techník ovládania krátkej strelnej zbrane. Podľa obsahu sa rozdeľuje na zvládnutie základov a na ich rozvinutie a upevnenie základných zručností, potrebných pre vyššie kurzy.

Sebaochranná streľba sa vyznačuje určitými špecifikami. Viac sa dočítate v tomto článku.

Obsah kurzu:

Medzi pokročilé teoreticko-praktické znalosti v tomto kurze patria:

  • použitie Hick-Hymanovho zákona v boji,
  • ako funguje mozog v strese,
  • ako využiť lymbický mozog (amygdalu) v boji,
  • proaktívne a reaktívne správanie sa,
  • One line drill,
  • Tueller drill proti psovi,
  • prvotná reakcia so strelnou zbraňou na útok – Captain drill.

Účastníci:

Minimum 4, maximum 12

Potrebné vybavenie:

Pohodlné civilné alebo taktické oblečenie a pevná obuv, opasok, bezpečné púzdro na zbraň na strane silnej ruky a zakrývajúce lúčik spúšte a púzdro na rezervný zásobník, strelecké ochranné okuliare, ochrana sluchu.

Zbraň:

Samonabíjacia pištoľ a minimálne 300 ks nábojov. Za príplatok, podľa aktuálneho cenníku sme schopní zaistiť zbraň, púzdra aj strelivo.

Miesto konania:

Podľa konania kurzu

Časová dotácia kurzu:

2 x 6 hodín

Obtiažnosť kurzu:

Basic

Cena kurzu:

69 €

V cene kurzu je zahrnutý prenájom výcvikového priestoru a prostriedkov potrebných k priebehu celého kurzu, inštruktor a jeho asistenti, tiež ostatné náklady ako písomne materiály atď. Ostatné náklady ako strava, doprava, strelivo atď si účastník hradí sám.