Obranná streľba, SNV

Dátum konania: 09.12.2018
Čas konania: 09:00 – 12:00 hod.
Miesto konania: Spišská Nová Ves, krytá strelnica

CENA: 29 € / osoba pri platbe vopred na účet
CENA: 35 € / osoba pri platbe v hotovosti na mieste

ÚČET: SK14 8360 5207 0042 0602 2836
SPRÁVA PRE PRIJÍMATEĽA: Priezvisko, Meno

UPOZORNENIE

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 06.12.2018.  PRIHLÁŠKA
Počet osôb je určený kapacitou strelnice, preto budú uprednostnení tí, ktorý zaplatili vopred na účet.

INFORMÁCIE

Tréning sa skladá z teoretickej časti, suchého nácviku a praktickej streľby. Je vedený tak, aby ho zvládli strelci na rôznych úrovniach – menej zdatný strelci vykonávajú techniky pomalšie. Dôraz je daný na kvalitu, nie kvantitu, pochopenie látky do takej miery aby účastník mohol pokračovať vo svojom tréningu.

Obsah tréningu:

  • Na začiatku si preberieme čo to je protokol OODA Loops. Pochopíme to, že boj nezačína tasením zbrane, ale o niečo skôr, hlavne či sa rozhodneme alebo nerozhodneme tasiť a strieľať. Na ulici vám nikto nedá povel „Páľ!“, rozhodnúť sa musíte sami.
  • Následne na to si vysvetlíme čo je protokol F.A.S.T.T.T., teda čo a ako robiť ak sa už bojuje.
    Menej pokročilí sa z toho celého zamerajú na základy teda písmeno F (Fundamentals – základy) a to spočíva v skratke v zvládnutí drilu F.A.S.T. v našej úprave, ktorá má 5 úrovní podľa pokročilosti strelca.
    Pokročilí strelci pôjdu aj pokročilé činnosti, teda čo a ako robiť aj po dostrieľaní.

Potrebná výbava:

  • ochranné prostriedky, strelná zbraň, 2 ks zásobníky
  • puzdro na zbraň, puzdro na zásobníky a cca 150-200 ks streliva.