Teleskopický obušok

Kurz je zameraný na používanie obušku a samozrejme tiež teleskopického obušku. Dôraz je kladený na sebaobranné využitie v civilnej sfére.

Obsah kurzu

  • Vysvetlenie pojmu Boj s teleskopom – čo všetko obnáša z hľadiska mentálneho i fyzického.
  • Typy a spôsoby nosenia, streh a tasenie.
  • Základné bojové techniky a drily, vstup do bojového konfliktu.
  • Zásahové miesta a účinky zásahu, autokinetické reflexy.
  • Riešenie reálnych modelových situácii. Boj proti neozbrojenému aj ozbrojenému útočníkovi.
  • Techniky proti odzbrojeniu a úchopu.
  • Bojová vzdialenosť a timing.
  • Využitie ľudských reflexov v boji. Ofenzívna práca mysle.
  • Základy legislatívy a sebaobrany.

Účastníci

Minimum 8, maximum 20

Doporučené vybavenie

Oblečenie bežne nosené (tričko, staré rifle, kapsáče a podobne), obuv do telocvične. Vlastný teleskopický obušok (môžeme zapožičať), rukavice kvôli ochrane pred mozoľami. Úderové trenažéry a chrániče predlaktí poskytneme účastníkom kurzu zdarma.

Miesto konania

Podľa konania kurzu

Časová dotácia kurzu

1 deň, 8 vyučovacích blokov

Každý vyučovací blok pozostáva z teoretickej časti, sprevádzanej multimediálnou prezentáciou, na ktorú nadväzuje praktická časť výuky. Po každom bloku nasleduje prestávka.

Obtiažnosť kurzu

Medium

Cena kurzu

39 €

V cene kurzu je zahrnutý prenájom výcvikového priestoru a prostriedkov potrebných k priebehu celého kurzu, inštruktor a jeho asistenti, písomne materiály atď. Ostatné náklady ako strava, doprava si účastník hradí sám.