Vojenský nôž

Tento kurz je zameraný predovšetkým na použitie noža v špecifických podmienkach armádnych a policajných zložiek. Hlavné zameranie kurzu z hľadiska reality je kladené na čo najvernejší a najreálnejší stresový tréning s využitím reálnej výstroje s prihliadnutím na jurisdikciu tej-ktorej zložky.

Obsah kurzu

  • Použitie vojenského noža alebo dýky v reverznom/dýkovom držaní.
  • Bojové kombinácie a drily, vstup do bojového konfliktu.
  • Miesta a účinky zásahu (s prihliadnutím na armádnu, policajnú výstroj), autokinetické reakcie ľudského tela.
  • Techniky proti odzbrojeniu a úchopu.
  • Riešenie reálnych modelových situácii a otvoreného boja nôž proti nožu.
  • Boj proti neozbrojenému aj ozbrojenému útočníkovi.
  • Vysoko stresový tréning s využitím hormonálnej záťaže a stresových efektov (tunelové videnie…).
  • Zdokonalenie ofenzívnej práce mysle, reflexívneho konania a využitia amygdaly v boji..

Účastníci

Minimum 8, maximum 20

Doporučené vybavenie

Oblečenie bežne nosené pri výkone práce, obuv do telocvične. Vlastný ostrý nôž (môžeme zapožičať), tréningové nože, úderové trenažéry a chrániče predlaktí poskytneme účastníkom kurzu zdarma.

Miesto konania

Podľa konania kurzu

Časová dotácia kurzu

1 deň, 8 vyučovacích blokov

Každý vyučovací blok pozostáva z teoretickej časti, sprevádzanej multimediálnou prezentáciou, na ktorú nadväzuje praktická časť výuky. Po každom bloku nasleduje prestávka.

Obtiažnosť kurzu

Medium

Cena kurzu

39 €

V cene kurzu je zahrnutý prenájom výcvikového priestoru a prostriedkov potrebných k priebehu celého kurzu, inštruktor a jeho asistenti, písomne materiály atď. Ostatné náklady ako strava, doprava si účastník hradí sám.