Domov

Logo SPA

PRE KOHO JE URČENÉ SPA?

„Naša bezpečnosť je naša vec. Zodpovednosť za ňu nenesie polícia, ani vláda, alebo niekto iný.
To je len výhovorka, ľahšia cesta.“
Gavin de Becker

 • pre bežného človeka, ženu či muža, ktorí sa chcú vedieť o seba a svoju rodinu postarať v krízovej situácii
 • pre jedinca, ktorý sa nechce spoliehať len na „systémové prostriedky“, ktorý nechce vedieť nejakú sebaobranu ale chce mať možnosť, ako prežiť život plnšie, bez paranoje z prepadnutia
 • predovšetkým pre bežného občana, ktorý nie je žiadny:  a) Bruce Lee, ktorý nemá čas ani záujem tráviť dlhé hodiny nácvikom supertechník, b) Rambo, ktorý nechce všetko „vystrieľať“

AKÝ JE SYSTÉM SPA?

„Dokonalosť je dosiahnutá nie vtedy, keď už niet čo pridávať, ale keď už nie je čo uberať.“
Antoine de Saint-Exupéry

5 ZÁKLADNÝCH KAMEŇOV

1. Jednoduchosť

 • Techniky, pohyby, triky, hovorme tomu ako chceme. Dôležité ale je to, že sa všetky dajú zvládnuť a naučiť čo najrýchlejšie a sú čo najefektívnejšie.
 • Sú založené na jednoduchých, nekompromisných a prirodzených pohyboch a reflexoch.
 • Nejde teda o žiadne pohyby, ktoré vyžadujú jemnú motoriku, akrobaciu, silu či rýchlosť nadobúdanú dlhodobým a náročným tréningom.

2. Efektivita

 • Okamžitá a efektívna pacifikácia protivníka, jeho vyradenie z  bojaschopného stavu.
 • Útoky presne definované a účinné, vedené na miesta ľudského tela, ktoré po zásahu vyvolávajú autokinetickú reakciu.

3. Naučiteľnosť

 • Jedinec sa musí byť schopný všetko rýchlo naučiť, pochopiť a samozrejme si všetko zapamätať, aj keď to bude za týždeň, mesiac či rok po výcviku.
 • Nevyžadujú sa žiadne predošlé skúsenosti z iných bojových umení či športových odvetví.
 • Je rovnako zvládnuteľný pre muža či ženu, baníka či sekretárku, jednoducho povedané pre bežného človeka ktorý nie je výnimočný svojimi silovými, pohybovými alebo akýmikoľvek inými vlastnosťami.

4. Univerzálnosť

 • Všetky techniky, metódy a princípy sú použiteľné vo všetkých možných situáciách.
 • Fungujú nezávisle na teréne a prostredí, v ktorom sa nachádza jedinec, či prší, sneží alebo svieti slnko, alebo na tom, či má oblečené len plavky so sandálmi alebo zimnú bundu a pracovnú obuv.

5. Adaptovateľnosť

 • Systém je schopný improvizovať a adaptovať iné techniky a spôsoby boja.
 • Dokáže sa sám rozvíjať a adaptovať sa z hľadiska toho, kto ho používa (civil, vojak…), čo chce dosiahnuť (zatknúť, vyhnúť sa okradnutiu…), alebo akú mieru poškodenia chce spôsobiť (odstrašenie, ťažké poškodenie zdravia….)

PROSTRIEDKY SPA

„V blízkosti nebezpečenstva: Predovšetkým odmietnuť byť obeťou!!!“
Margarét Atwoodová

 • to najjednoduchšie v pomere s účinkom a náročnosťou
 • nôž
 • celé telo fyzické ale aj ofenzívna práca mysle
 • teleskopický obušok
 • paralyzér elektrický, chemický
 • krátka strelná zbraň
 • rôzne iné špeciálne prostriedky (svietidlo, taktické pero…)

PREČO SA TREBA VEDIEŤ BRÁNIŤ???

„Zločin sa neodohráva pod oknami polície, ale v tmavej uličke či opustenom parku.“

 • Pretože toto pravidlo jednoducho platí a ak chceme prežiť, musíme ho akceptovať.