Pudová streľba v obrane, SNV

Kurz je určený pre majiteľov krátkej strelnej zbrane, je zameraný na praktické zvládnutie strelnej zbrane v stresovej obrannej situácii. Cieľom intenzívneho tréningu je nie len ukázať, ako sa zbraň správne ovláda, ale aj ako funguje ľudské telo v strese. Počas výcviku bude simulovaný stres a stresové podmienky systémom StreSim. O obrannej streľbe sa dočítate aj v tomto článku.

Dátum konania: 30.09.2018
Čas konania: 09:00 – 12:00 hod.
Miesto konania: Spišská Nová Ves, krytá strelnica

CENA: 29 € / osoba pri platbe vopred na účet
CENA: 35 € / osoba pri platbe v hotovosti na mieste

ÚČET: SK14 8360 5207 0042 0602 2836
SPRÁVA PRE PRIJÍMATEĽA: Priezvisko, Meno

UPOZORNENIE

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 25.09.2018.  PRIHLÁŠKA
Počet osôb je určený kapacitou strelnice, preto budú uprednostnení tí, ktorý zaplatili vopred na účet.

INFORMÁCIE

Tréning sa skladá z teoretickej časti, suchého nácviku a praktickej streľby. Je vedený tak, aby ho zvládli strelci na rôznych úrovniach – menej zdatný strelci vykonávajú techniky pomalšie. Dôraz je daný na kvalitu, nie kvantitu, pochopenie látky do takej miery aby účastník mohol pokračovať vo svojom tréningu.

Obsah:

  • drily na ovládanie zbrane pomocou svalovej pamäte;
  • manipulácia so zbraňou počas pohybu;
  • dril na správnu streleckú pozíciu;
  • tréning sacadického pohybu;
  • F.A.S.T. Dril;
  • tréningy s prostriedkami StreSim

Potrebná výbava: ochranné prostriedky, strelná zbraň, puzdro na zbraň, puzdro na zásobníky a cca 150-200ks streliva.