Obranná pištoľ 2 – Pokročilá manipulácia a pohyb

Tento kurz je zameraný na zopakovanie základnej manipulácie a naučenia sa pokročilých techník ovládania krátkej strelnej zbrane so zameraním na reálne použitie v sebaobrannej situácii. Uchádzač musí mať dobre zvládnutú základnú manipuláciu so zbraňou a upevnené bezpečnostné návyky pri zaobchádzaní so strelnou zbraňou. Obsah kurzu nadväzuje na základný kurz Obranná pištoľ 1.

Obsah kurzu:

 • Úvodný test (zhodnotenie znalostí a návykov prihlásených, oprava chýb a zjednotenie manipulácie a postupov).
 • Krátke zopakovanie vedomostí z kurzu Obranná pištoľ 1.
 • Problematika sebaobrannej streľby.
 • Rozvinutie zručnosti, tasenie s rôznymi krokovými variantami, opakované výstrely.
 • Odstraňovanie poruchy, taktické prebitie.
 • Streľba a manipulácia jedno rukou, streľba po otočení a streľba za pohybu.
 • Vyhodnotenie streľby a činnosť po skončení boja.

Medzi pokročilé teoreticko-praktické znalosti v tomto kurze patria:

 • Cooperova stupnica nebezpečnosti situácie,
 • OODA protokol,
 • FAST protokol,
 • Tueller drill.

Účastníci:

Minimum 4, maximum 12

Potrebné vybavenie:

Pohodlné civilné alebo taktické oblečenie a pevná obuv, opasok, bezpečné púzdro na zbraň na strane silnej ruky a zakrývajúce lúčik spúšte a púzdro na rezervný zásobník, kolenačky, strelecké ochranné okuliare, ochrana sluchu.

Zbraň:

Samonabíjacia pištoľ a minimálne 300 ks nábojov. Za príplatok, podľa aktuálneho cenníku sme schopní zaistiť zbraň, púzdra aj strelivo.

Miesto konania:

Podľa konania kurzu

Časová dotácia kurzu:

2 x 6 hodín

Obtiažnosť kurzu:

Medium

Cena kurzu:

69 €

V cene kurzu je zahrnutý prenájom výcvikového priestoru a prostriedkov potrebných k priebehu celého kurzu, inštruktor a jeho asistenti, tiež ostatné náklady ako písomne materiály atď. Ostatné náklady ako strava, doprava, strelivo atď si účastník hradí sám.