Osobná bezpečnosť 3

Tento kurz je zameraný na rozvinutie a zdokonalenie poznatkov z kurzu Osobná bezpečnosť 1 a 2 a predovšetkým na tréning všetkých vedomostí pod zvýšeným stresom.

Obsah kurzu:

  • Pokročilé bojové techniky a drily, vstup do bojového konfliktu. Pokročilé techniky protiútoku. Techniky a spôsoby zlikvidovania súperovho strehu s nožom. Techniky proti úchopu.
  • Ďalšie miesta a účinky zásahu, autokinetické reakcie ľudského tela.
  • Riešenie reálnych modelových situácii. Boj proti neozbrojenému aj ozbrojenému útočníkovi.
  • Ofenzívna práca mysle. Cooperová stupnica nebezpečnosti situácie. OODA spôsob rozhodovania sa v kritickej situácii. Lymbický mozog (amygdala), jeho činnosť a využitie v boji.
  • Základy legislatívy a sebaobrany.

Účastníci:

Minimum 8, maximum 20

Doporučené vybavenie:

Oblečenie bežne nosené (tričko, staré rifle, kapsáče a podobne), obuv do telocvične. Úderové trenažéry a chrániče predlaktí poskytneme účastníkom kurzu zdarma.

Miesto konania:

Podľa konania kurzu

Časová dotácia kurzu:

1 deň, 8 vyučovacích blokov

Každý vyučovací blok pozostáva z teoretickej časti, sprevádzanej multimediálnou prezentáciou, na ktorú nadväzuje praktická časť výuky. Po každom bloku nasleduje prestávka.

Obtiažnosť kurzu:

Medium (potreba zvládnutia kurzu Osobná bezpečnosť 1 a 2)

Cena kurzu:

39 €

V cene kurzu je zahrnutý prenájom výcvikového priestoru a prostriedkov potrebných k priebehu celého kurzu, inštruktor a jeho asistenti, písomne materiály atď. Ostatné náklady ako strava, doprava si účastník hradí sám.