Nôž a dýka 3

Tento kurz je zameraný na rozvinutie a zdokonalenie poznatkov z kurzu Nôž a dýka 1 a 2. Je zameraný predovšetkým na použitie dýky a noža v reverznom držaní. Hlavné  zameranie kurzu z hľadiska reality je kladené na čo najvernejší a najreálnejší stresový tréning.

Obsah kurzu:

  • Použitie noža alebo dýky v reverznom/dýkovom držaní.
  • Pokročilé bojové kombinácie a drily, vstup do bojového konfliktu.
  • Ďalšie miesta a účinky zásahu, autokinetické reakcie ľudského tela.
  • Techniky proti odzbrojeniu a úchopu.
  • Riešenie reálnych modelových situácii a otvoreného boja nôž proti nožu. Boj proti neozbrojenému aj ozbrojenému útočníkovi.
  • Vysoko stresový tréning s využitím hormonálnej záťaže a stresových efektov (tunelové videnie…).
  • Zdokonalenie ofenzívnej práce mysle, reflexívneho konania a využitia amygdaly v boji.

Účastníci:

Minimum 8, maximum 20

Doporučené vybavenie:

Oblečenie bežne nosené (tričko, staré rifle, kapsáče a podobne), obuv do telocvične. Tréningové nože, úderové trenažéry a chrániče predlaktí poskytneme účastníkom kurzu zdarma.

Miesto konania:

Podľa konania kurzu

Časová dotácia kurzu:

1 deň, 8 vyučovacích blokov

Každý vyučovací blok pozostáva z teoretickej časti, sprevádzanej multimediálnou prezentáciou, na ktorú nadväzuje praktická časť výuky. Po každom bloku nasleduje prestávka.

Obtiažnosť kurzu:

Hard (potreba zvládnutia kurzu Nôž a dýka 1 a 2)

Cena kurzu:

39 €

V cene kurzu je zahrnutý prenájom výcvikového priestoru a prostriedkov potrebných k priebehu celého kurzu, inštruktor a jeho asistenti, písomne materiály atď. Ostatné náklady ako strava, doprava si účastník hradí sám.