Preventívny úder

Tento kurz je zameraný predovšetkým na zvládnutie situácie, v ktorej vieme, že nás niekto chce napadnúť, a preto chceme zasiahnuť skôr ako sa to stane. Hlavné zameranie kurzu z hľadiska reality je kladené na čo najvernejší a najreálnejší stresový tréning.

Obsah kurzu:

  • Čo to je bezreakčná vzdialenosť.
  • Ako funguje mozog v bojovom strese, ktoré hormóny telo vylučuje a ako to využiť vo svoj prospech.
  • Boj proti neozbrojenému aj ozbrojenému útočníkovi, boj s viacerými súpermi.
  • Pokročilé bojové kombinácie a drily.
  • Miesta a účinky zásahu, autokinetické reakcie ľudského tela.
  • Riešenie reálnych modelových situácii.
  • Vysoko stresový tréning s využitím hormonálnej záťaže a stresových efektov (tunelové videnie…).
  • Ofenzívna práca mysle. Cooperová stupnica nebezpečnosti situácie. OODA spôsob rozhodovania sa v kritickej situácii. Lymbický mozog (amygdala), jeho činnosť a využitie v boji.
  • Základy legislatívy a sebaobrany.

Účastníci:

Minimum 8, maximum 20

Doporučené vybavenie:

Oblečenie bežne nosené (tričko, staré rifle, kapsáče a podobne), obuv do telocvične. Úderové trenažéry a chrániče predlaktí poskytneme účastníkom kurzu zdarma.

Miesto konania:

Podľa konania kurzu

Časová dotácia kurzu:

1 deň, 8 vyučovacích blokov

Každý vyučovací blok pozostáva z teoretickej časti, sprevádzanej multimediálnou prezentáciou, na ktorú nadväzuje praktická časť výuky. Po každom bloku nasleduje prestávka.

Obtiažnosť kurzu:

Hard

Cena kurzu:

39 €

V cene kurzu je zahrnutý prenájom výcvikového priestoru a prostriedkov potrebných k priebehu celého kurzu, inštruktor a jeho asistenti, písomne materiály atď. Ostatné náklady ako strava, doprava si účastník hradí sám.