Koncept troch bojov

Obsah výuky je rozdelený podľa konceptu Troch bojov, ktoré musíme zvládnuť pre úspešne ukončenie reálneho konfliktu. To je úroveň horizontálna, pretože je rozdelená podľa troch časových úsekov, podľa toho ako sa konflikt začína, pokračuje a skončí. To sú teda tie Tri boje, ktoré musí každý vybojovať v reálnom bojovom konflikte    

  1. Boj: predkonfliktná fáza boja
  2. Boj: fáza samotného boja
  3. Boj: fáza, ktorá nasleduje po skončení fyzického konfliktu

Vertikálna úroveň je viazaná na konkrétnu časovú líniu, teda vedomosti a prostriedky, ktoré použijeme v tom ktorom úseku boja.

  1. V predkonfliktnej fáze to sú predovšetkým vedomosti z oblasti Proaktívneho vnímania situácie a veci s tým súvisiace ako Cooperová stupnica nebezpečnosti situácii alebo Agresológia (veda o agresii a znakoch agresie, ako ich spozorovať).
  2. Vo fáze konfliktu, priameho bojového stretu sa zameriava výuka na konkrétne bojové zručnosti či už bez zbrane, alebo s rôznymi inými bojovými prostriedkami, ako sú nôž, teleskop, taktické pero, taktické svetlo, strelná zbraň, a ako s nimi vyriešiť rôzne konfliktné situácie. Samozrejmou časťou výcviku je psychologická príprava. Pretože platí: „Čo nenatrénuješ v strese, v strese nepoužiješ“. Tá je samostatne delená do troch úrovní a sú v nej oblasti ako koncept Ofenzívnej práce mysle, využívanie podvedomých reflexov, práca s amygdalou, pôsobenie stresových hormónov a tréning v strese, ktorý je vytváraný postupne podľa úrovne jednotlivých kurzov.
  3. V tejto fáze sa venuje vedomostiam, ktoré využijeme po boji. Čo robiť tesne po skončení konfliktu, či utiecť alebo zavolať políciu. Taktiež ako sa vyrovnať mentálne z následkami boja. Medzi zručnosti v tejto skupine patrí aj technika spútania.