Obranná pištoľ 3 – Pokročilé techniky sebaobrannej streľby

Tento kurz je zameraný na zopakovanie základnej a pokročilejšej manipulácie a naučenia sa pokročilých techník ovládania krátkej strelnej zbrane so zameraním na reálne použitie v sebaobrannej situácii. Uchádzač musí mať precízne zvládnuté základnú manipuláciu a bezpečnostné návyky pri zaobchádzaní so strelnou zbraňou. Obsah kurzu nadväzuje na kurz Obranná pištoľ 2.

Kurz je určený len pre vyspelých strelcov, ktorý zvládli kurz Obranná pištoľ 1 a 2.

Obsah kurzu:

  • Úvodný test (zhodnotenie znalostí a návykov prihlásených, oprava chýb a zjednotenie manipulácie a postupov).
  • Krátke zopakovanie vedomostí z kurzu Obranná pištoľ 2.
  • Problematika pokročilých techník sebaobrannej streľby.
  • Streľba po zmene polohy (kľak, drep, ľah), neštandardné strelecké polohy, streľba spoza krytu, streľba na mnohopočetný cieľ, pokročilá streľba a manipulácia jednoruč, pokročilé strelecké techniky v pohybe.

Medzi pokročilé teoreticko-praktické znalosti v tomto kurze patria:

  • použitie lymbického mozgu pri vykonávaní podstatných manipulačných techník so zbraňou v krízovej situácii pri pôsobení stresových faktorov.

Účastníci:

Minimum 4, maximum 12

Potrebné vybavenie:

Pohodlné civilné alebo taktické oblečenie a pevná obuv, opasok, bezpečné púzdro na zbraň na strane silnej ruky a zakrývajúce lúčik spúšte a púzdro na rezervný zásobník, kolenačky, strelecké ochranné okuliare, ochrana sluchu.

Zbraň:

Samonabíjacia pištoľ a minimálne 300 ks nábojov. Za príplatok, podľa aktuálneho cenníku sme schopní zaistiť zbraň, púzdra aj strelivo.

Miesto konania:

Podľa konania kurzu

Časová dotácia kurzu:

2 x 6 hodín

Obtiažnosť kurzu:

Medium

Cena kurzu:

69 €

V cene kurzu je zahrnutý prenájom výcvikového priestoru a prostriedkov potrebných k priebehu celého kurzu, inštruktor a jeho asistenti, tiež ostatné náklady ako písomne materiály atď. Ostatné náklady ako strava, doprava, strelivo atď si účastník hradí sám.